The bigger world of Ngiyampaa-type languages

'No-having' dialects: Wiradjuri (wirraay-thuri), Kamilaroi (gamil-araay), Yuwaalaraay (yuwaal-araay), Wayilwan (wayil-wan) and Wongaibon (wangaay-buwan).

megangiyampaa.jpg